Tillgänglighetsinformation

Välkommen till Reclaim Pride! Reclaim Pride är en icke-kommersiell och gratis pride-festival som äger rum den 23-24 augusti på Världskulturmuseet i Göteborg. Mer info om Reclaim Pride finns att läsa här: http://www.facebook.com/reclaimpridegbg

Information om tillgängligheten på Världskulturmuseets lokaler finns här. Har du frågor är du välkommen att mejla oss på reclaimpridegbg@gmail.com

Följande akter kommer att teckenspråkstolkas:

Fredag 23/8 kl 16-20

16.00 -16.45 Ung, kär och homosexuell i Afghanistan – är det möjligt?

Ett samtal med Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri om kärlek, vänskap, normer och mod. Det kommer handla om kampen för hbtqia+ personers rättigheter trots dödshot. Abdolah och Samiaullah håller föredrag runtom i Sverige och har tidigare pratat på Gävle Pride och hos Vänsterpartiet i Västerås. Fredrik Engström modererar samtalet.

Var: Stora trappscenen. Tyvärr finns ingen hörslinga i detta rum.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2282870621930565/

17.00-18.00 Panelsamtal Vem blir kallad för extremist?

Panelsamtal om vem som utpekas som ”extrem” Vem får kritisera makten och hur används begreppet extremist för att tysta kritiska röster? Med Mariana Johansson, aktiv i Uppsala Pride 2012, Liv Piccolina queeranarkist och aktivist från Göteborg, Fatima Doubakil och Maimuna Abdollahi från ”Nej till extremisering” samtalet leds av Gabrielle Högstadius och Katja Andersson. Mer info och facebook-event kommer.

Var: Stora trappscenen. Tyvärr finns ingen hörslinga i detta rum.

• 18.30 – 20.00 Föreställningar och samtal med Rfsl newcomers Stockholm

Dessa föreställningar är utvecklade i en process fokuserad på att läka trauma. De använder symbolism och myter för att berätta kollektiva historier av asylsökande hbtq -personer.

”Fuck borders” – ett dansuppträdande av Bella.

”The miraculous jorney of breaking the silence/ Den mirakulösa resan av att bryta tystnaden” en 20 minuters föreställning av Rfsl newcomers sthlm.

Samtal om föreställningen och om erfarenheter av att vara nyanländ hbtq-person i Sverige.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/2365369653499975/

Var: Stora trappscenen. Tyvärr finns ingen hörslinga i detta rum.

Lördag 24/8 kl 14-16

• 14.00 – 14.45 Funktionsrätten i Pride – föreläsning med Sahar Mohsleh

Sahar Mohsleh har varit aktiv länge i pride-rörelsen och ger oss en historisk bild av hur lesbisk kamp och funktionsrättskamp har sett ut de senaste 15 åren. Var står vi idag och vad behöver göras?

Var: Studion på entréplan. Hörslinga finns.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/454321378492049/

• 15.00-15.45 Mikroaggressioner och vardagsrasism, föreläsnig med Claudia Aicha – Vad är det? Hur fungerar det? Vad gör vi själva, omedvetet?

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/462628547906977/

Var: Studion på entréplan. Hörslinga finns